Česko-Slovenské fórum priemyselných inžinierov a personálnych manažérov26. - 27. 04. 2023, GbeľanyRegistrácia

Hlavné témy konferencie 

Nové úlohy priemyselného inžinierstva a nové požiadavky na rozvoj spolupracovníkov
 
Nové metódy a postupy v priemyselnom inžinierstve a personalistike

Zdieľanie najväčších chýb a omylov v priemyselnom inžinierstve a v personálnej práci

Príklady projektov, z ktorých sa môžeme inšpirovať a poučiť

Prehliadka moderných nástrojov pre zvyšovanie produktivity práce

Motivácia a vzdelávanie spolupracovníkov a nové organizačné štruktúry v podnikochOdborní garanti konferencie:

Prof. Ing. Ján Košturiak, PhD., Prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Prof. Ing. Milan Edl, PhD. 

Prof. Ing. David Tuček, PhD., Prof. Ing. Miloš Čambal, PhD., Ing. Vladimíra Sarvašová, PCC, 

Ing. Miroslav Marek, Ing. Tomáš Stöhr, Ing. Matúš Višňanský, Ing. Monika Cigáneková

 

Prečo práve priemyselní inžinieri a personálni manažéri? 

Priemyselní inžinieri sa stávajú personalistami a personalisti priemyselnými inžiniermi, a to so spoločným cieľom - vytvárať v podniku podmienky na dlhodobú prosperitu, hľadať optimálne prepojenie strojov a ľudí v práci.
Príďte diskutovať o nových trendoch v hľadaní tejto spolupráce. 

Čo vás čaká na konferencii?

Prednášky
Ukážky projektov
Workshopy
Nové kontakty
Večerný program
Exkurzie

Partneri

Mediálni partneri

Staňte sa naším partnerom

GOLD PARTNERSTVO
SILVER PARTNERSTVO
MEDIÁLNE PARTNERSTVO
Kia Slovakia s.r.o.
Vzdelávacie stredisko
Fatranská
013 02 Gbeľany, Slovakia