26.04.2023     27.04.2023    

Program 26.04.2023

08:00 - 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:30

Privítanie, krátky pohľad do minulosti a budúcnosti priemyselného inžinierstva

Ján Košturiak, Milan Gregor a Štefan Kassay
09:30 - 10:15

Nové úlohy priemyselného inžinierstva a nové požiadavky na rozvoj spolupracovníkov

Branislav Imre, Kia Slovakia s.r.o.
10:15 - 11:00

I v době digitální to bez lidí nepůjde!


• je moderní sbírat data, ale stále neumíme řešit problémy
• je moderní digitalizovat, ale stále nerozumíme našim procesům
• znalosti máme, ale stále chybí odvaha je používat
• jak jsem se od metod a digitalizace dostal k lidem a potřebě vychovávat lídry
Tomáš Stöhr, ESCARE s.r.o.
11:00 - 11:30

Prestávka na kávu a networking

11:30 - 12:15

Implementácia prvkov učiacej sa organizácie vo výrobnom podniku


• kontext, základné demografické údaje a pain points/challenges
• diskusia s cieľom ako podobnú problematiku adresovať v iných podnikoch a kontextoch
• zdieľanie skúseností
Andrej Rácz, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
12:15 - 13:00

Človečina: zmysluplná podniková kultúra, ktorá sa zlieva s výkonnosťou


• firemná kultúra, ktorá sa zameriava na posilňovanie jedinečných talentov a schopností každého jednotlivca, zatiaľ čo vytvárame podporné prostredie, ktoré kladie dôraz na empatiu a vzťahy
• pracovné prostredie, kde sa zamestnanci cítia podporovaní, uznávaní a motivovaní, čo vedie k lepším výsledkom pre organizáciu ako celok
+ praktická ukážka nášho hosťa Constellium
Vladimíra Sarvašová a Lívia Pastoreková, LIPA coaching & consulting, s. r. o.
13:00 - 14:00

Spoločný obed

14:00 - 14:30

Ukážky projektov


• Smart priemyselní inžinieri - Felicita Chromjaková
• Lean za hranicami výroby - Lukáš Richter
•Automatizácia "skoro zadarmo" - Monika Cigáneková
14:30 - 15:15

Dôležitosť hodnôt pri budovaní firemnej kultúry


• čo a kto najviac ovplyvňuje firemnú kultúru
• ako vznikli firemné hodnoty v Be Lenka
• autenticita ako základ pre žitie hodnôt
• prečo netreba šetriť odvahou
• ako sa prejavujú hodnoty naprieč firmou
Juraj Fehervari, Be Lenka s.r.o.
15:15 - 16:00

Potenciál lidí a nové technologie: katalyzátor rozvoje regionu


• směrování technologických trendů
• potenciál lidí a jejich vzdělávání
• relokalizace a rozvoj regionu
• ekosystém jako fungující region
Milan Edl, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni
16:00 - 16:30

Prestávka na kávu a networking

16:30 - 17:15

Lean6Sigma s Automatizáciou a Digitalizáciou pri výrobe potravín


• dobre zavedené výrobné systémy spolu s kultúrou a hodnotami firmy /Frankly Covey/ vytvárajú prostredie a zvyšujú schopnosti pracovníkov
• obsluha konvenčnej ako aj kolaboratívnej, či autonómnej automatizácie, ukážky projektov zavedenia AGV/kolaboratívnych robotov
• digitalizácia vzhľadom na zabezpečený zber dát, nasadenie 4 dôležitých aplikácií - Asset Condition Monitoring, Energy monitoring, Material flow, OEE
Martin Hric, IA4DC
17:15 - 18:00

Nová role PI při digitální transformací firem


• lean 4.0 => co se mění v průmyslovém inženýrství s nástupem digitalizace
• jak nové technologie mění možnosti zlepšovat a zeštíhlovat procesy
• jaké kompetence je potřeba u průmyslových inženýrů rozvíjet a jak se mění jejich práce
• ukážka projektu Lean 4.0 v malé a střední firmě
Miroslav Marek, New Dimension, s.r.o.
18:00 - 19:00

Prestávka na ubytovanie

19:00 - 22:00

Večerný program s rautom

 

Program 27.04.2023

08:30 - 09:15

Digitalizácia procesov výrobného pracoviska a samotréning operátorov v digitálnom prostredí


• digitalizácia procesov a zmeny s tým spojené
• výhody a nevýhody digitálnej dokumentácie na pracovisku a jej priebeh
• samotréning operátorov v digitálnom prostredí
Lukáš Knap, Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia
09:15 - 10:00

Inovativní přístup k hodnocení vybraných rizikových faktorů pracovního prostředí v kontextu Průmyslu 4.0


• role ergonomie v ére industry 4.0
• cíle a zaměření projektu ergonomie řešených na FAME UTB
• dosavadní měření a výsledky
• nová metodika měření
• uživatelský pohled vyvinuté měříci aplikace
David Tuček, Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
10:00 - 10:30

Prestávka na kávu a networking

10:30 - 11:15

Nové požiadavky a trendy na rozvoj pracovníkov


• zmena požiadaviek na pracovníkov po roku 2020
• zmena požiadaviek pracovníkov na pracovné podmienky a pracovné prostredie
• efektívne trendy súčasnej doby v rozvoji pracovníkov
Martina Jankolová, Lektroka, koučka, IPA Slovakia
11:15 - 12:45

Workshopy


• priemyselné inžinierstvo a ľudia
• priemyselné inžinierstvo a digitalizácia
• aktuálne trendy v personalistike a vzdelávaní - diskusia a reflexia aj ako nato
12:45 - 13:15

Prestávka na občerstvenie a presun na exkurzie

13:15 - 15:00

Exkurzia vo firme KIA Slovakia
13:15 - 15:00

Exkurzia vo firme Mobis Slovakia

Zmena programu je vyhradená.