Rečníci 1. ročníka

Štefan Kassay - IPA SlovakiaŠtefan KassayŠtefan Kassay
Absolvent Technickej a Karlovej univerzity. Bol konštruktérom, televíznym redaktorom, stredoškolským učiteľom a zahraničným spravodajcom ČSK televízie v Budapešti, Juhoslávii a Rumunsku. Na Slovenskej akadémii vied obhájil titul Doktora ekonomických vied a bol inaugurovaný za profesora inžinierstva riadenia priemyslu. Pôsobil ako riaditeľ Central European Development Company so sídlom vo Veľkej Británii. V roku 1991 sa stal spoluvlastníkom Pečivární Sereď a v roku 1992 aj Figaro Trnava. Bol predsedom dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. kde pôsobil 28 rokov. Zahraničná odborná verejnosť prejavuje záujem o využitie vedeckého diela a jeho praktických impulzov, pre ktorú už boli preložené najvýznamnejšie práce – životné dielo pentalógia Podnik a podnikanie do piatich jazykov. Pôsobil ako externý ekonomický diplomat. Založil Medzinárodné centrum vzdelávania a v roku 2020 realizoval multimediálny portál a vybudoval sídlo Medzinárodného centra vzdelávania v Limbachu. Je nositeľom viacerých zahraničných a domácich vyznamenaní.
Milan Gregor - IPA SlovakiaMilan GregorZakladateľ a predseda Rady združenia, Slovenské centrum produktivity
Vyštudoval SVŠT v Bratislave, špecializácia Stavba integrovaných výrobných strojov a zariadení. Od roku 1984 pôsobí na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity, kde bol v roku 1997 inaugurovaný za profesora vo vednom odbore „Inžinierstvo riadenia priemyslu“. Patrí medzi popredných vedeckých pracovníkov vo vednej oblasti Priemyselné inžinierstvo. Dlhodobo sa venuje problematike produktivity a metódam jej zlepšovania. Je autorom a spoluautorom viacerých pôvodných riešení pre analýzy, detailné rozbory, hodnotenie a zlepšovanie podnikovej výkonnosti - Profin, EPA. Ako vysokoškolský pedagóg a výskumný pracovník úspešne realizuje výsledky svojej práce v priemyselnej praxi na Slovensku i v zahraničí. Vytvoril a úspešne vedie svoju vedeckú školu v oblasti Digitálneho podniku - Digital Factory v rámci európskeho programu Podnikov budúcnosti. Je zakladateľom Slovenského centra produktivity a Stredoeurópskeho technologického inštitútu CEIT, a.s. Žilina. Zastupuje Slovenskú republiku v odborných pracovných skupinách na úrovni Európskej únie. Pracuje v prezídiu Zväzu automobilového priemyslu SR.
Milan Edl - IPA SlovakiaMilan EdlProdekan Strojárskej fakulty, ZČU, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
Vyštudoval priemyselné inžinierstvo a manažment na Strojárskej fakulte, Západočeskej univerzity v Plzni, kde v roku 2009 habilitoval v odbore Strojárske inžinierstvo. V rokoch 2014-2022 bol dekanom Strojárskej fakulty, ZČU. V odbornej činnosti sa zameriava na udržateľné výrobné systémy, implementáciu moderných technológií fenoménu 4.0 v priemysle a školstve, zaoberá sa taktiež problematikou cirkulárnej ekonomiky. Pôsobil na troch zahraničných univerzitách ako hosťujúci profesor. Je hodnotiteľom Národného akreditačného úradu ČR a hodnotiteľom a spravodajcom projektov Technologickej agentúry ČR. Taktiež je zakladateľom Priemyslovej rady a česko-bavorskej Internacionálnej priemyslovej rady. V spolupráci s Priemyselnou radou založil Detskú technickú univerzitu pôsobiacu v Plzeňskom a Karlovarskom kraji. Je prezidentom Czech Smart City Cluster a českej technologickej platformy Strojírenství a viceprezident Klastru Chytrý Plzeňský kraj.
Martina Jankolová - IPA SlovakiaMartina JankolováLektorka, koučka, IPA Slovakia
Martina má viac ako 23-ročnú prax v manažmente a riadení ľudských zdrojov. Podieľala sa na realizovaní mnohých personálnych auditov, výskumoch kvality ľudských zdrojov a poradenských projektoch. Pôsobí ako senior konzultant v oblasti rozvoja komunikácie, spolupráce, firemnej kultúry a organizácie. Je dlhoročnou lektorkou a koučkou rozvojových manažérskych aktivít. Energiu dobíja na turistických chodníkoch a bežkárskych tratiach.
Vladimíra Sarvašová - IPA SlovakiaVladimíra SarvašováLIPA coaching & consulting, s. r. o.
Vladimíra skúsenosťami a jej talentami vie prinášať zmyselnosť. Ako skúsený líder ich pretavuje do zmysluplného vzdelávania ako lektor, kouč a mentor. Veci jej musia dávať hlavu a pätu, a aj vďaka jej ekonomickému vzdelaniu a tiež skúsenostiam v tomto obore vie priniesť stratégiu, inovácie a ľudskosť v jednom. Veľmi rada prepája ekonomické výsledky so vzdelávaním. Medzi jej obľúbené témy patrí líderšip, sebapoznanie, vytváranie silných a angažovaných tímov a až celkovo kultúr vo firmách, učiaca sa organizácia, svetové kultúry a ich rozdiely a inklúzia, angažovanosť. Obľúbené prvky vo vzdelávaní: gamifikácia, koučing a novátorstvo. Silné skúsenosti v zavádzaní koučovacej kultúry a učiacej sa spoločnosti v automotive sektore.
Lívia Pastoreková - IPA SlovakiaLívia PastorekováLIPA coaching & consulting, s. r. o.
Lívia dáva skutočnú dávku profesionalizmu, hravosti, praktičnosti, dynamiky, ale aj momentov na tiché zamyslenie sa a vytvorenie riešenia v rámci rozvoja tímov. Tým prináša do tímov empatiu a schopnosť vidieť ako výsledok implementovať s klientom do praxe. Každý človek je iný, každý tím je jedinečný a práve preto zastáva názor vytvárania konceptov na mieru každého klienta. Spolu so svojím tímom pracujú na tom, aby prinášali vzdelávanie, ktoré sa dostane pod kožu jeho účastníkom. Silná pre komunikáciu, vysokú aktivitu, inklúziu a nekončiace tvorivé nápady do biznisu. Jej štýl je: Vedieť nestačí, musíme to žiť aj v praxi. 10 rokov skúseností v automotive sektore na nákupe a financiách Obľúbené témy: Líderšip, Autentický líder, diverzita v tímoch, Angažovanosť, vízia a hodnoty spoločnosti Certifikovaný Gallup kouč a certifikovaný kouč Medzinárodnej federácie koučov úroveň ACC, Certifikovaný lektor Ministerstva školstva
Branislav Imre - IPA SlovakiaBranislav ImreVicepresident Administration Division, Kia Slovakia s. r. o.
Absolvent štúdia Priemyselného inžinierstva na Strojníckej fakulte Vysokej školy dopravnej a spojov v Žiline. Svoju kariéru v Kia Slovakia s.r.o. začal v roku 2005, kedy sa podieľal na výstavbe a inštalácii technológií závodu na výrobu motorov, následne prešiel viacerými riadiacimi pozíciami. V rokoch 2014-2018 zastával pozíciu vedúceho oddelenia výroby motorov. Počas svojho pôsobenia sa podieľal na zabezpečení plynulej výroby dvoch závodov a riadil sekcie výroby, inžinieringu a údržby. Súčasťou práce boli aj projekty integrácie nových motorov a ich dielov do výrobných liniek, nákup strojov, zlepšovanie procesov a rozvoj zamestnancov. Absolvoval radu odborných školení v Európe, Kórei a USA. S cieľom zefektívniť procesy riadenia kvality v úzkej spolupráci s výrobnými oddeleniami prijal v rokoch 2018-2022 pozíciu vedúceho Oddelenia kvality. Od 01.09.2022 je vymenovaný do funkcie Viceprezidenta divízie administratíva s cieľom pripraviť organizáciu na nové výzvy spojené s príchodom elektrických vozidiel a podpory regiónu.
Tomáš Stöhr - IPA SlovakiaTomáš StöhrZakladateľ a konateľ ESCARE s.r.o., ESCARE s. r. o.
Tomáš je garantom za priemyselné inžinierstvo, inovácie a LEAN. Je priemyselným inžinierom a priemyselným moderátorom, rád učí ľudí, že zmeny sú možné, len je potrebné "zložiť klapky z očí" a nájsť odvahu vôbec niečo meniť. V zásobe má stále dosť trikov a skúseností, aby dokázal, že LEAN nie je mŕtvy. Významné profesijné a životné skúsenosti získal v DURU Automotive, Linet a API. Aktuálne realizuje projekty v mnohých spoločnostiach a inštitúciách - Mann Hammel, SSI, DB Schenker, DURA Automotive, Zentiva, KION, Trafag, Tvarmetal, MEA, Wikov a ďalších. Stále objavuje nové pohľady na to, ako zlepšovať a inovovať. Tomáš je audítorom Komory logistických auditoru č. 13027. Krédo - "Viem, že nič neviem."
Juraj Fehervari - IPA SlovakiaJuraj FehervariZakladateľ & CEO, Be Lenka
Juraj je zakladateľ a CEO firmy Be Lenka, ktorá vyrába a distribuuje barefoot topánky a babywearing produkty do celého sveta. Je tiež čerstvým držiteľom titulu EY Podnikateľ roka 2022 a Mladý inovatívny podnikateľ 2022, taktiež bol ocenený Pamätnou plaketou Žilinského samosprávneho kraja za výnimočný prínos v oblasti inovatívneho podnikania. Vďaka unikátnemu produktu, firemnej filozofií a podnikateľskému úspechu si Be Lenka na čele s Jurajom získala aj ďalšie ocenenia ako EY Začínajúci podnikateľ roka 2019, Inovácia Žilinského samosprávneho kraja, Cena Indexu - Najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh 2022, taktiež viaceré nominácie ako Krištáľové krídlo 2021 alebo Atlas - Envirocena Nadácie VÚB. Firma Be Lenka tiež reprezentovala barefootovú komunitu na EXPO 2020 v Dubaji. V roku 2021 pridala do svojho portfólia novú dizajnovú barefoot značku Barebarics a retailovú sieť PLAN BE.
Andrej Rácz - IPA SlovakiaAndrej RáczCapability Manager: Talent, Learning & Development, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
Andrej má bohaté skúsenosti, ktoré nadobudol 14-ročnou prácou zameranou na transformáciu podnikovej kultúry, leadershipu, rozvoja a vzdelávania. Svoje pracovné skúsenosti obohatil aj prácou vo Francúzsku, kde pôsobil ako consultant, facilitátor a coach pre klientov od menších rodinných podnikov až po nadnárodné korporácie.
David Tuček - IPA SlovakiaDavid TučekDekan FaME UTB v Zlíne , Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Pôsobí ako dekan FaME UTB v Zlíne a garant študijných programov priemyselné inžinierstvo na magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Je absolventom Fakulty technologické, VUT v Brne, doktorandské štúdium absolvoval v odbore Ekonomika a riadenie priemyslu, docent v odbore Management a ekonomika podniku. Profesúru absolvoval na MENDELU v roku 2021 v odbore Management a ekonomika. Je známy publikáciami v oblasti procesného riadenia a priemyselného inžinierstva – najmä ergonómia a zlepšovanie procesov – aktuálne ich je v databáze Web of Science cca 30, v databáze Scopus cca 30, ostatných cca 40. Viedol radu projektov z oblasti aplikácie procesného riadenia pre podnikovú prax, ale i MŠMT a verejnú správu – digitalizácia – a ďalšie projekty z oblasti priemyselného inžinierstva – údržba, ergonómia, predovšetkým meranie lokálnej svalovej záťaže. Prednáša na FaME UTB v Zlíne problematiku procesného riadenia a pokročilých metód plánovania a riadenia výroby v češtine a angličtine. Je členom siedmich vedeckých rád – Ekonomických fakúlt a Materiálovo – technologickej fakulty. Pôsobí ako predseda Asociácie ekonomických fakúlt v ČR.
Martin Hric - IPA SlovakiaMartin HricConsultant Freelancer, IA4DC
Pracuje ako Consultant freelancer v oblasti digitálnej transformácie FMCG závodov. Do roku 2022 bol Senior Director Automation Mondelez EU, zastával pozíciu programového riaditeľa pre zavádzanie kolaboratívnej robotiky a AGV v Mondelez EU, súčasne bol členom tímu na zavádzanie Digitalizácie Mondelez EU. Pôsobil aj ako Senior Director Manufacturing South & Central EU, zaoberal sa Leadership Operačného klastru potravinárskych závodov, zavádzaním IL6S, zmenou kultúry podľa Franklin Covey. V minulosti zastával aj pozície Director plant Bratislava, Manager plant Jacobs/Dadak Valašské Meziřičí, procesný inžinier.
Miroslav Marek - IPA SlovakiaMiroslav MarekPoradca manažmentu, projektový manažér, New Dimension
Vyštudoval strojnú fakultu Vysokej školy banskej v Ostrave, odbor strojárenská technológia so špecializáciou na projektovanie výrobných systémov a neskôr pedagogické minimum na Univerzite Palackého v Olomouci. Je certifikovaným KAIZEN trénerom a KAIZEN manažérom. V oblasti inovácií absolvoval tréning metodiky WOIS vo WOIS Inštitúte v nemeckom Coburgu. Má viac ako dvadsať rokov skúseností so zavádzaním štíhlych výrobných systémov a tímovej práce v podnikoch svetových firiem ako sú Siemens, Continental alebo DURA kde pracoval na technických a manažérskych pozíciách. V súčasnej dobe je business partnerom v spoločnosti New Dimension, pôsobí ako poradca manažmentov pre tvorbu a riadenie stratégií, inovácií a udržateľného rastu firiem.
Lukáš Knap  - IPA SlovakiaLukáš Knap POMS ENGINEER , Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia
Je príkladom toho, že vytrvalosťou a húževnatosťou človek dokáže veľa, pokiaľ sa nevzdá a je ochotný na sebe pracovať. Svoju kariéru začal v októbri 2010 ako operátor výroby na výrobnej linke v automobilovom priemysle. Do troch mesiacov ovládal každú pracovnú pozíciu a stal sa teamlídrom. Po deviatich mesiacoch postúpil na pozíciu supervízor výroby junior a bol pri nábehu nového projektu. Následný prestup na pozíciu supervízor logistiky mu doplnil vzdelanie a pomohlo mu pochopiť princípy logistiky a logistických tokov. Po absolvovaní rôznych kurzov, stáží a školení prešiel na pozíciu procesného inžiniera a po roku sa stal projektovým lídrom a rozbiehal niekoľko úspešných projektov. Dnes pracuje ako priemyselný inžinier pre spoločnosť Plastic Omnium v Lozorne, ktorá je svetovým lídrom na výrobu plastových palivových systémov. Spoločne s manažmentom spoločnosti postupne zavádzajú prvky Industry 4.0 do výrobných a logistických procesov. Je nadšenec smart energy a fanúšik technológií, inovácií a virtuálneho sveta.